Novo livro Accedes. Éxito académico de colectivos vulnerables en entornos de riesgo en Latinoamérica

Accees_1No âmbito do projeto Accedes, está disponível online o livro “Éxito académico de colectivos vulnerables en entornos de riesgo en Latinoamérica” que resume os conntributos e resultados deste projeto durante o seu primeiro ano de execução.

 

Pode lê-lo aqui.